บทเรียนผ่านเว็บ เรื่อง ระบบทางเทคโนโลยี

โดย นางสาวพิมพ์มาดา นุ้ยห้วยแก้ว ตำแหน่งครู วิทยฐานะครูชำนาญการ

โรงเรียนบางละมุง อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

E-Mail : krupimmada@gmail.com

ที่มา ; https://www.baanjomyut.com/library_2/scientific_thinking_skills/04.html